≡ Menu

Voorlichtingsavond isolatie op woensdag 10 december

Isover_Sonestrong_dakisolatie

Nu de winter weer begint zal menig Waterlands gezin weer doordrongen raken van de kosten voor het verwarmen van de eigen woning. Deze kosten van alleen verwarmen met gas zijn voor een gemiddeld Nederlands gezin van 2,2 mensen ongeveer €800 per jaar. Dit is voor velen al een grote zorg. En dat wordt nog ernstiger omdat de prijs van gas alleen nog maar zal stijgen in komende jaren.

Stichting Duurzaam Waterland (SDW) neemt het initiatief om bewoners van Waterland ‘warm’ te krijgen voor isoleren van hun woning. Het geeft om die reden elke woning een eenmalige maximale subsidie voor isoleren van €600.
Maar ook wil SDW helpen met het verhogen van kennispeil over isoleren. Goed isoleren is nog niet zo makkelijk. Want het begint al met de vraag ‘hoe pak je isoleren goed aan?’ Hierover wordt woensdagavond 10 december voorlichting gegeven.

Verschillende bedrijven die zich met Isoleren van een woning bezig houden zijn dan aanwezig : Pluimers bv, Duopane bv, Koning Bouwregie, RABOBank, Energie-Waterland. U kunt hier leren over isoleren van spouwmuur, dak- en gevelisolatie, verbouwing, financiering, warmtebeeldfotografie, dubbel- en tripleglas, etc.

Volgende week woensdagavond 10 december om 19:30 bent u welkom in De Bolder, Monnickendam. Er is dan gelegenheid om u als woning-eigenaar beter op de hoogte te brengen hoe u met weinig of met meer geld een start kunt maken met het betere isoleren. Betalen in 2015 voor betere isolatie helpt elk gezin om de gas-rekening flink te reduceren. Goede bijkomende voordelen zijn hierbij dat er een behaaglijker binnenklimaat ontstaat (minder tocht, minder kille muren etc.) en dat de wereld iets minder ‘opwarmt’ door minder CO2-uitstoot (fijn voor onze kinderen!).

Voorlichtingsavond: Isoleren

Woensdag 20 december 19:30

De Bolder, Monnickendam

Entree: gratis

Woningstichting isoleert 82 woningen op Volendam

renvatie_en_isolatie_breek_volendam

In de Pampusstraat zijn onlangs de eerste 21 woningen van Woningbeheer De Vooruitgang grondig gerenoveerd en geisoleerd. De tweede 21 woningen  in de Pampusstraat worden ook nog in 2014 opgeleverd. In 2015 zullen nog twee keer 21 woningen (Roerdompstraat en Klein Oostinje) worden aangepakt.

Oorspronkelijk waren deze woningen slecht geïsoleerd en hadden een D-label. De bakstenen gevels, de trespa gevelbeplating en dakpannen zijn verwijderd. Op de platte daken, de gevels en de puntdaken zijn Kingspan isolatieplaten aangebracht waarna de platte daken opnieuw zijn gedekt, de gevels opnieuw zijn opgemetseld en nieuwe dakpannen zijn aangebracht op de puntdaken.
Tevens is vloerisolatie aangebracht. Ook is in deze woning een Climarad aangebracht en extra ventilatie.

Uiteindelijk komen deze 84 woningen op een A-label of misschien wel een A+-label. Alle bewoners zijn zeer enthousiast. Het klimaat in de woningen is stukken beter (geen vocht en koude vloeren meer). Daarbij hebben de woningen weer een eigentijdse uitstraling en kunnen weer tientallen jaren worden verhuurd. De bewoners zijn niet geconfronteerd met een huurverhoging en profiteren van een beter binnenklimaat en ontvangen een lagere gasrekening.

De Stichting Duurzaam Waterland heeft een bijdrage in de isolatiekosten gedaan. Mede hierdoor is wat betreft isolatie net een stapje verder gegaan dan oorspronkelijk gepland en is een flinke stap gemaakt in hun streven om per ultimo 2018 voor het totale woningbezit gemiddeld uit te komen op een B-label.

Subsidie op gasbesparende maatregelen

Regelmatig komen er berichten in het nieuws over aardbevingen in Groningen wegens de gaswinning en dreigende gastekorten. Als we met z’n allen minder gas gebruiken hoeft er niet alleen minder gas gewonnen te worden, maar zorgt dat ook voor minder uitstoot van schadelijke stoffen in de directe woonomgeving. En hoewel aardgas de schoonste vorm van fossiele brandstof is komt er bij het verbranden van een kubieke meter aardgas nog steeds 1,8 kg CO2 in de lucht terecht. Deze CO2 zorgt voor het broeikaseffect.

Hoog tijd dus om het gasgebruik te beperken of zelfs helemaal af te sluiten. Voor het nemen van (een van) de onderstaande maatregelen stelt de Stichting Duurzaam Waterland een subsidie ter beschikking van 20% met een maximum van  €600,- per adres in de gemeenten Waterland en Edam-Volendam.

  • Isolatie
  • Zonneboiler/collector
  • Warmtepomp
  • HR++ glas
  • Infraroodpanelen
  • Pellet houtkachel
  • Tochtbestrijding
  • Warmteterugwinning uit lucht, water of rookgas

Aanvragen is heel eenvoudig. Na uitvoering van de maatregelen dien je een via het subsidieformulier tegen gasgebruik  een aanvraag in.

Maakt duurzame projecten in de gemeente/regio Waterland mogelijk!

Categorieen

Social Media

© 2011-2014 Stichting Duurzaam Waterland All Rights Reserved