Afgelopen dinsdag maakte Laura Bromet, wethouder bij de gemeente Waterland de concept duurzaamheidsagenda bekend tijdens een informatie-avond voor geïnteresseerden. In deze agenda staan de plannen voor het duurzamer maken van de gemeente. Enerzijds gaan de plannen vrij concreet over de huidige regeerperiode, maar ook de periode erna tot aan 2050 staat er in vermeld. Tijdens deze avond kon meegedacht worden over de verdere invulling van deze agenda.

Op de korte termijn zal onder andere aandacht worden besteed aan het aanschaffen van elektrische auto’s, afval scheiden makkelijker maken, ondersteuning bieden voor duurzaam bouwen en renoveren, plaatsen van openbare laadpalen, verduurzamen van het gemeentelijke gebouwen en openbaar groen diverser maken.

Tijdens de themasessies over energiebesparing en duurzaam (ver)bouwen, duurzame energie,  openbaar groen en grondstoffen en mobiliteit zijn er daarnaast ook nog veel goede ideeën geopperd, die meegenomen zullen worden in de duurzaamheidsagenda.

In de raadsvergadering zullen de plannen worden besproken, waarna er naar verwachting binnen enkele maanden gestart kan worden met de uitvoer. Vakspecialist duurzaamheid Ruud Kwant zal zich hier met name mee bezig houden.