≡ Menu

Stichting Duurzaam Waterland

Stichting Duurzaam Waterland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat schenkingen aan de Stichting Duurzaam Waterland onder voorwaarden mogen worden afgetrokken van inkomsten- en vennootschapsbelasting. Ook is er voor schenkingen of erfrechtelijke verkrijging een belastingvrijstelling van schenk- en erfbelasting. Anderzijds zijn er aan een ANBI ook eisen gesteld door de Belastingdienst en heeft de stichting een publicatieplicht. U vindt deze gegevens op deze pagina.

Doelstelling

1. het bevorderen van duurzaamheid in het algemeen en het bevorderen van duurzame energie en efficiënt gebruik van energie in het bijzonder; en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De stichting dient het algemeen belang en heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

3. De stichting tracht haar doel te bereiken door onder andere:

  • Het ondersteunen van duurzaamheid en in het bijzonder van duurzame energie projecten in de gemeente Waterland. Deze ondersteuning kan bestaan uit het beschikbaar stellen van eigen expertise of expertise van derden op kosten van de Stichting en van gedeeltelijke financiering tegen lage rente of zonder rente;
  • Het organiseren en/of financieel mogelijk maken van onderwijsprojecten op basis en middelbaar onderwijs in de regio Waterland gericht op duurzaamheid;
  • Het organiseren en/of financieel mogelijk maken van lezingen, debatten en seminars in de regio Waterland of daarbuiten die betrekking hebben op duurzaamheid;
  • Het vergroten van het draagvlak voor duurzaamheid en duurzame energie in het bijzonder in de regio Waterland en daarbuiten;
  • Het subsidiëren van duurzame energie projecten in ontwikkelingslanden.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende vier personen.

Voorzitter: Wijnand Oussoren
Penningmeester: Antoine Maartens
Secretaris: Johan Horjus
Bestuurslid: Luuk Oosterbaan

Via de pagina contact kunt u de adresgegevens vinden en een bericht sturen aan de bestuursleden of de stichting in het algemeen.

Beleidsplan

Bekijk het Beleidsplan 2014-2015 (PDF formaat)

Activiteiten en financiële verantwoording

De activiteiten van onze stichting zijn in de berichten op de voorpagina van deze website te volgen en meer algemeen op de volgende pagina’s:

Beleidsplan, Begroting & Jaarverslag 2014-2015

Beleidsplan, Tussenrapportage & Begroting 2013-2014

Beleidsplan, Begroting, Jaarrekening & Jaarverslag 2012-2013

Jaarrekening & Jaarverslag 2011-2012

Beloningsbeleid

De stichting wordt bestuurd door vrijwilligers. Hiervoor ontvangen zij een vrijwilligersvergoeding (onkosten en vacatiegeld) van € 1500,- per jaar. Daarnaast is er door de stichting een Energieconsulent aangesteld die op ZZP basis wordt ingezet tegen marktconform tarief.

Fiscaal nummer

Het fiscaal nummer is 8510 41 450

Zoeken