Onze Stichting

Twee windmolens. Genoeg opbrengsten om 3000 huishoudens van energie te voorzien en uit de verkoop hiervan helpen ze de hele regio duurzamer te maken.

Op de dijk naar Marken wekt de Coöperatie Windenergie Waterland met molens energie op. Die energie is genoeg voor 3.000 huishoudens. En de verkoop levert winst op. De coöperatie wil jou als inwoner van het gebied niet alleen met de lasten opzadelen, maar ook laten profiteren van de lusten.

Hoe? Door het oprichten van Stichting Duurzaam Waterland. Sinds onze oprichting in 2011, gebruiken wij een deel van de winst uit de windmolens om jouw duurzame project te ondersteunen. Of je een organisatie of particulier bent, dat maakt niet uit. Wij zijn er voor iedereen met een goed, groen idee.

Onze projecten

Wil je wat inspiratie opdoen? Neem dan eens een kijkje bij de projecten die dankzij onze subsidie al zijn gerealiseerd. Bijvoorbeeld het Dorpshuis Het Treftpunt dat verder is verduurzaamd of de 200 huurwoningen die een A- of B-energielabel hebben gekregen.

Ons werkgebied is gemeente Waterland (Broek in Waterland, Monnickendam, Katwoude, Marken, Ilpendam, Uitdam) en Edam-Volendam.

 Windenergie Waterland: waarom?

Waarom zijn die windmolens in Waterland en omgeving zo belangrijk? Wij liggen achter de dijken, onder NAP. Als we niets doen, kan ons mooie gebied in de toekomst overstromen.

Door het opwekken van windenergie in Waterland helpen wij het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Zo kun je als inwoner gebruik maken onze elektrische deelauto’s.

Want jij wil toch ook dat Waterland en omgeving voor toekomstige generaties een fijne en veilige plek blijft om te wonen en werken?

Wie zijn wij?

De stichting wordt bestuurd door vrijwilligers. Hiervoor ontvangen zij een vrijwilligersvergoeding van €  125,- per maand. Daarnaast zetten wij soms op ZZP-basis een energieconsulent in tegen marktconform tarief. We laten ons bijstaan door een redacteur die soms nieuwsberichten voor ons maakt.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Luuk Oosterbaan

Penningmeester: Antoine Maartens

Secretaris:  Laura Visser-Leeuwis

Bestuurslid: Coby Zandvliet

Op de contactpagina vind je onze adresgegevens en kun je een bericht sturen aan de bestuursleden of de stichting in het algemeen.

ANBI

Stichting Duurzaam Waterland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat je schenkingen aan onze stichting onder voorwaarden mag aftrekken van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Ook is er een belastingvrijstelling van schenk- en erfbelasting.

Ook stelt de Belastingdienst eisen aan ons als ANBI en hebben wij een publicatieplicht. Je vindt alle gegevens op deze pagina en/of in de footer onderaan elke pagina.

Vragen?

Heb je nog vragen of twijfel je of jouw project in aanmerking komt voor subsidie? Wil je een schenking doen? Neem gerust contact met ons op. We denken ook graag met je mee als je advies nodig hebt om jouw plan te kunnen uitvoeren.

Doelstelling

1. het bevorderen van duurzaamheid in het algemeen en het bevorderen van duurzame energie en efficiënt gebruik van energie in het bijzonder; en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De stichting dient het algemeen belang en heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

3. De stichting tracht haar doel te bereiken door onder andere:

  • Het ondersteunen van duurzaamheid en in het bijzonder van duurzame energie projecten in de gemeente Waterland. Deze ondersteuning kan bestaan uit het beschikbaar stellen van eigen expertise of expertise van derden op kosten van de Stichting en van gedeeltelijke financiering tegen lage rente of zonder rente;
  • Het organiseren en/of financieel mogelijk maken van onderwijsprojecten op basis en middelbaar onderwijs in de regio Waterland gericht op duurzaamheid;
  • Het organiseren en/of financieel mogelijk maken van lezingen, debatten en seminars in de regio Waterland of daarbuiten die betrekking hebben op duurzaamheid;
  • Het vergroten van het draagvlak voor duurzaamheid en duurzame energie in het bijzonder in de regio Waterland en daarbuiten;
  • Het subsidiëren van duurzame energie projecten in ontwikkelingslanden.

Beleidsplannen en jaarverslagen

Per jaar wordt er een beleidsplan en jaarverslag gemaakt. Klik hieronder op het betreffende boekjaar om de gegevens in te zien.

2021-2022

2020-2021

2019-2020

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

Fiscaal nummer

Het fiscaal nummer is 8510 41 450