2016-2017

De focus zal blijven liggen op het terugdringen van gasverbruik. De subsidie voor bestaande woningen die fossielvrij worden gemaakt blijft bestaan en zal worden uitgebreid naar de Gemeente Edam-Volendam. Ook komt er weer geld beschikbaar voor het na-isoleren van huizen.

De subsidie op innovatieve zonnecellen blijft bestaan. De rendementseis wordt wegens technische vooruitgang verhoogd van 19 % naar 20 %. Voor standaardformaat panelen betekent dat minstens 330 Wp. Voor dunnefilm/CIS panelen, PVT, dakpannen met zonnecellen en oost/west opstellingen blijven de eisen gehandhaafd.

Voor collectieven blijft gelden dat er per project gekeken wordt naar de mogelijkheden.

Jaarrekening

Jaarrekening Stichting Duurzaam Waterland 2016-2017

Begroting

Totaal is er €150.000 beschikbaar, onderverdeeld in de volgende posten:

15 K innovatieve zonnepanelen

25 K gasbesparende maatregelen (isolatie):

12 K F0, Fossielvrije woningen

30K collectieven

20K beïnvloeding

12K bureaukosten

25K Intermaris

7K verplichtingen

4K Diensten