Organisaties

Subsidies voor non profit organisaties kunnen aangevraagd worden voor elk initiatief tot verduurzaming. Via het subsidieformulier voor organisaties dient u uw aanvraag in.

Jaarplan

Wij werken met jaarplannen. Het is dus handig als u de timing van uw project zo organiseert dat u in onze begroting wordt opgenomen. Die wordt in maart opgesteld en in april vastgesteld. Het is voor ons altijd belangrijk dat er bij een plan ook door de aanvrager zelf wordt meebetaald – wij betalen zelden het hele project. Het is verder van belang dat er een formele opening wordt georganiseerd met daarbij een pers moment. Bovendien is het van belang dat bezoekers kunnen blijven zien dat de Stichting Duurzaam Waterland betrokken was bij de realisatie van het project (we hebben daar eventueel stickers voor beschikbaar). Tenslotte zijn we geinteresseerd in het opbouwen van een relatie met uw organisatie – misschien heeft u wel meer goede plannen die we kunnen ondersteunen.

Werkwijze

  1. U bedenkt uw plan;
  2. U vraagt daar offertes voor aan;
  3. U uploadt de ontvangen offertes via onderstaand formulier
  4. Wij overleggen intern of ons dit ook een plan lijkt dat ondersteuning verdient en zo ja voor hoeveel;
  5. We laten u die uitslag weten en maken bij een gunstige beoordeling het geld over op uw rekening.
  6.  U maakt na realisatie publiciteit over uw project en wij publiceren ook een nieuwsbericht