2018-2019

Er is nog steeds landelijke subsidie op warmtepompen en BTW teruggave op zonnepanelen. De landelijke subsidie op isolatie was echter vrij snel uitgeput en momenteel niet beschikbaar. Reden voor ons om zolang er geen andere subsidie op isolatie zit, onze subsidie op isoleren terug te laten komen.

We gaan door met onze koers van het reduceren van CO2 uitstoot. We blijven ons tevens richten en op projecten die moeilijker door een enkele particulier zijn op te starten, maar wel een grote maatschappelijke impact hebben.

Scholeneiland

Het scholeneiland in Monnickendam wordt de komende jaren grondig gerenoveerd. Komend jaar is De Fuut aan de beurt. Wij helpen mee met de (extra) isolatie en infrarood verwarming.

Deelauto’s

De eerste maanden zijn boven verwachting goed gegaan. De auto’s worden zeer regelmatig verhuurd en de bezettingsgraad steeds hoger terwijl het aantal aanmeldingen nog toeneemt. We willen dus onderzoeken of er mogelijkheid is tot uitbreiden met extra auto’s.

Voorlichting

Het afgelopen jaar hebben we diverse informatieavonden gehouden over uiteenlopende duurzame onderwerpen. Deze avonden werden goed bezocht en wij krijgen vaak de feedback dat men daadwerkelijk actie heeft ondernomen.

Collectieven

Bij collectieven is onder andere te denken aan postcoderoosregelingen. Er zijn de afgelopen jaren een aantal volle daken met panelen neergelegd en waar nodig zullen we helpen met het realiseren van nieuwe initiatieven.

Nieuwe projecten

Heeft u een goed idee voor een duurzaam project dat voordeel heeft voor de gemeenschap, laat het ons weten. Wij staan altijd open voor nieuwe initiatieven en hebben hiervoor ook weer budget voor gereserveerd. De afgelopen jaren hebben we geholpen bij tientallen projecten die ontstaan zijn bij betrokken bewoners.

Begroting

Gas weg € 7.000
Isolatiesubsidie € 30.000
Collectieven € 25.000
Beïnvloeding/voorlichting € 5.000
Intermaris € 12.500
Lopende verplichtingen € 6.000
Deelauto systeem € 40.000
Onvoorziene aanvragen € 25.000
Scholen project € 30.000
TOTAAL PROJECTEN € 180.500
Bureaukosten € 12.000
TOTAAL € 192.500