Duurzaamheid

Duurzaamheid is een veelkoppige draak. De Stichting Duurzaam Waterland richt zich primair op energie en warm water opwekking maar het hele spectrum gaat over de thema’s elektriciteit, warmte, voeding, vervoer, water en afval. Intermenselijk verkeer als vastgelegd in de millenieum doelstellingen vallen daarmee buiten onze doelstellingen. Er bestaan persoonlijk audits die wanneer twee-jaarlijks herhaald, goed in beeld brengen of men op de goede weg is. Een voorbeeld daarvan is: