2015-2016

Jaarrekening

Jaarrekening Stichting Duurzaam Waterland 2015-2016

Begroting

De begroting voor boekjaar 2015-2016 is € 73.000, te verdelen in onderstaande projecten.

Duurzame energie € 8.000
F0-woningen € 8.000
Beïnvloeding € 17.500
Aangegane verpl. € 7.500
Collectieven € 15.000
Bureaukosten € 12.000
Consulent € 4.900
Reserve € 100

Toelichting op de begroting

Duurzame energie

Alleen panelen met hoge Wp per m2, of andere innovatie panelen als PVT (zowel thermisch als photovoltaisch in een paneel)

F0 woningen

Bestaande woningen die de gasmeter afsluiten willen we belonen met 4 x € 2.000 per woning. Tegenprestatie is monitoring en publicatie.

Beïnvloeding

Duurzaam Waterland Dag en andere vormen van educatie, lezingen en verstrekken van informatie over duurzaamheid.

Aangegane verplichtingen

PIM / Bandenpomp / Elektrische auto

Collectieven

Stichtingen en (coöperatieve) verenigingen met een goed duurzaam idee