Wegens het coronavirus hebben we dit voorjaar helaas nog geen ALV kunnen houden. We hebben niet stilgezeten en wel alvast wat plannen gemaakt. Deze zijn nog onder voorbehoud van goedkeuring.

Organisaties

Net als voorgaande jaren hebben we budget om organisaties te helpen met verduurzamen. Het afgelopen jaar hebben we o.a. de Kaasmarkt Edam, Speeltuin Monnickendam, de Etersheim Molen en het Waterlands Museum kunnen helpen. Ook zijn er een twintigtal laadpalen voor elektrische auto’s geplaatst.

Elektrische deelauto’s

Met de deelauto’s gaat het ook goed. Begin 2020 zijn alle auto’s overgenomen door MyWheels. Wij blijven ondersteunen zodat de prijzen concurrerend tegenover een eigen auto kunnen blijven. Er staan een aantal extra auto’s in bestelling. Hiermee kunnen we uitbreiden naar andere kernen en de groei in Broek in Waterland en Monnickendam opvangen.

Meer groen

Om meer C02 op te nemen, water en hitte-overlast te beperken willen we ook een groendak subsidie gaan introduceren. Heb je geen dak, maar wel veel tegels in de tuin, dan stimuleren we het ook om die er uit te gaan halen. De precieze invulling wordt later bekend gemaakt.

Isolatie, warmtepompen en zonnepanelen

De landelijke overheid gaat vol door met subsidie op warmtepompen, zonnepanelen en isolatie. Hierop zullen wij dus geen aanvullende subsidies gaan geven.