Althans als het aan het college van Burgemeester en wethouders ligt. Onlangs hebben zij ingestemd met het nieuwe Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2020 en besloten dit voor te leggen aan de gemeenteraad. Wethouder Bromet is enthousiast over het beleidsplan: “Het college wil Waterland grondig verduurzamen. Een van de terreinen waar veel zuiniger met energie kan worden omgegaan is de openbare verlichting. We zijn dan ook blij dat het beleidsplan voorziet in het op grote schaal overstappen op ledverlichting”.

In 2014 hield de gemeente al een proef in Zuiderwoude waarbij de conventionele lampen in de openbare verlichting werden vervangen door de zogenoemde retrofit-ledlampen. Het voordeel van dit type ledlampen is, dat hij past in de bestaande armaturen, zodat niet het hele armatuur vervangen hoeft te worden. Zo kan de gemeente met minimale kosten toch aanzienlijk besparen op de energielasten.
Het beheerplan voorziet in een uitrol van dit principe binnen de hele gemeente. Doel is om in 2018 de hele gemeente te hebben voorzien van ledlampen.
Daarnaast maakt de gemeente de afweging om zodra het armatuur zelf ook aan vervanging toe is, over te stappen op een specifiek ledarmatuur.