Er is weer subsidie voor innovatieve zonnepanelen. Daken die minder gunstig liggen, of weinig dakoppervlakte hebben kunnen zo toch rendabel worden.

De subsidie geldt uitsluitend voor zonnepaneelinstallaties met een innovatief karakter en niet voor de standaard mono- of poly-kristallijn panelen. Te denken valt dan aan bijvoorbeeld:

  • PVT panelen: panelen die zowel warmte als elektriciteit opwekken
  • Flexibele dunne film panelen op gewelfde oppervlakten
  • Oost-west opstellingen (beide zijden evenveel panelen)
  • CIS panelen
  • Dakpannen met geïntegreerde zonnecellen
  • Hoog rendement zonnepanelen met een hoge Wp per m2 (paneelefficiëntie > 20 %)
  • Zonnegevels

Totaal is er € 15.000 beschikbaar. U kunt na installatie een aanvraag indienen via het subsidieformulier voor innovatieve zonnepanelen.