Per 15 september kunt u subsidie krijgen voor het energiezuiniger maken van uw eigen huis. Deze subsidie ontvangt u als u minimaal twee energiebesparende maatregelen neemt. Hieronder vallen spouwmuur-, vloer, bodem, dak en gevelisolatie. Ook het plaatsen van hoogrendementsglas telt mee.

De subsidie bedragen zijn het volgende:

spouwmuurisolatie: € 5 per m2

gevelisolatie: € 30 per m2

dakisolatie: € 20 per m2

vloerisolatie: € 5 per m2

bodemisolatie: € 4 per m2

HR++ glas: € 35 per m2

triple-glas: € 45 per m2

Aanvullende maatregelen

Neemt u minimaal twee maatregelen, dan kunt u ook aanspraak maken op extra subsidie voor aanvullende energiebesparende maatregelen. Dit zijn:

a.het vervangen van een deur in de gevel door een isolerende deur
b.bij het voor de eerste keer toepassen van triple-glas: het vervangen van een kozijn door een isolerend kozijn
c.het voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie
d.het voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor balansventilatie met wtw met een rendement van ten minste 90%
e.het voor de eerste keer aanleggen van een douche met een systeem om douchewater voor te verwarmen met afvalwater (douche wtw)
f.het voor de eerste keer aanleggen van een douchebak met een systeem om douchewater voor te verwarmen met afvalwater (douchebak wtw)
g.het waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem.

Meer informatie

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis