‘Eerst isoleren en dan een warmtepomp’

Hij is geen onbekende in de regio. Jan Tessel, opgeleid als ecoloog, werkte 30 jaar als ontwikkelingswerker landbouwkundige agrobiodiversiteit en de tuinbouw van Noord-China met zijn strenge winters. Zijn kennis van licht, temperatuur, luchtvochtigheid en CO2 zet hij tegenwoordig in als regionaal adviseur op het gebied van de energietransitie. Met behulp van een heel goede warmtebeeldcamera geeft hij onafhankelijk advies aan woningeigenaren.

Op basis van ruim 300 gesprekken met bewoners schreef hij een boekje. Daarin verklaart Tessel het grote nut van isoleren van uw woning dat altijd als eerste op orde moet zijn.
De kennis uit het boekje zal het gesprek met installateurs en verbouwers beter laten verlopen, is de overtuiging van de in Monnickendam woonachtige ecoloog.

“Het geeft u de nodige basiskennis over relatieve Vochtigheid, Ventileren, KNMI ijsdagen, isolatiewaarden Rc en Rd, de warmtepomp met bijhorende geluid, geluidloze TD-panelen, materiaalkeuze, dikke sloffen en trui, en het onderling verband van genoemde termen.”

Ook worden logische suggesties gedaan voor een volgorde om de ingrepen van Energietransitie in uw woning te verdelen over meerdere jaren. En dat hoeft volgens Tessel echt niet zo veel geld te kosten! “Bij kleine woningen kan € 2000,- al genoeg zijn om er mee te starten. Want dan bespaart uw woning door verbeterde isolatie al zodanig veel geld dat daarmee in de jaren erna ook de volgende stappen makkelijk zijn te financieren.”

De grens om de keuze te maken voor isoleren ligt ongeveer op een jaarlijks gasverbruik boven de 900 m3. ‘Daaronder kan je vrij zeker meteen kiezen voor een warmtepomp.”

Een laatste stap in het proces is de keuze voor zonnepanelen. “Ook hiervoor geldt dat als je de tijd neemt je het beste kunt monitoren wat je echt nodig hebt. Baseer je behoefte op basis van je eigen situatie en niet op die van andere woningen.”

Het helder geschreven boek ‘De start van de Energietransitie in uw eigen woning’ is vanaf heden verkrijgbaar en is ook interessant voor mensen die niet veel te besteden hebben. Het wijst ook op het goed gebruiken van thermostaat, ventilator- en cv-instelling. Alleen dit al kan leiden tot 20-30% minder gasgebruik.

De komende winter geldt een speciale actie met de gemeente Edam-Volendam. Ook SD Waterland sponsort weer. Zodoende kost het voor officiële Monumenten om een scan uit te voeren € 50. Voor woningen gebouwd na 1970 kost een warmtescan ook € 50 (terwijl bij oudere woningen voor 1970, maar die geen monument zijn, het € 100 is). 

Gratis boekje!
Voor de eerste drie personen die met een e-foto van de recente gasnota kunnen aantonen dat zij zo dicht mogelijk bij 1300 m2 aardgas gebruik zitten, ligt er een gratis boekje klaar in bibliotheek van Edam op 23 nov. tussen 11 – 14 uur.  Het boekje is op dat tijdstip en locatie ook voor anderen te koop voor € 8. Zo u wenst kunt u onder genot van een kopje koffie even kort overleggen over de huidige energietransitie met betrekking tot uw woning. (U kunt het ook bestellen via www.Energie-Waterland.nl maar dan wel met extra kostenpost van € 4 voor verzending). 

Bron: Stadskrant