Geef uw mening via de enquête en schrijf u in als lid

Coöperatie Windenergie Waterland ziet kansen om meer duurzame energie op te wekken op de Nes aan het begin van de dijk naar Marken, waar nu twee windmolens staan. Met het oog op de klimaatdoelstellingen heeft ook gemeente Waterland dit gebied als kansrijk aangewezen. Via een enquête en informatiebijeenkomsten peilt de coöperatie deze maand de mening van bewoners over drie mogelijke uitbreidingsscenario’s. Bewoners die geïnteresseerd zijn om (opnieuw) geld aan de coöperatie te lenen, worden opgeroepen de enquête in te vullen en/of zich in te schrijven als lid.

Bij de Nes aan het begin van de dijk naar Marken staan twee windmolens die eigendom zijn van de Coöperatie Windenergie Waterland (CWW). Naast groene stroom voor 3000 huishoudens, leveren de molens geld op dat al 28 jaar terugvloeit naar Waterlanders via ondersteuning van sport en cultuur en via de Stichting Duurzaam Waterland. Daarnaast kunnen Waterlanders participeren door geld te lenen aan de coöperatie tegen een aantrekkelijk rendement.

Kansen voor Waterland

Gemeente Waterland wil energieneutraal zijn in 2050. Daarvoor zijn 250.000 zonnepanelen of 4 nieuwe windmolens nodig. Op daken is er maximaal ruimte voor ongeveer 50.000 zonnepanelen. Er is dus windenergie nodig om de doelstellingen te halen. CWW ziet zichzelf als de partij om dit voor de gemeente én voor de bewoners van Waterland te realiseren. ‘Het bouwen van nieuwe windmolens aan de Nes biedt veel kansen voor de omgeving,’ licht voorzitter Wouter Tillemans toe. ‘We wekken meer groene stroom op, er blijft jaarlijks geld beschikbaar voor lokale, duurzame initiatieven via Stichting Duurzaam Waterland, en bewoners krijgen een nieuwe kans om geld aan de coöperatie te lenen tegen een rendement van 3,5 tot 5%.’ De uitbreidingsmogelijkheden zijn uitgewerkt in drie scenario’s die nader toegelicht worden op de website en tijdens twee online informatieavonden.

Doe mee!

CWW wil weten wat bewoners van de plannen vinden en of zij geïnteresseerd zijn om (opnieuw) geld aan de coöperatie te lenen. Daarom roept de coöperatie iedere bewoner uit gemeente Waterland op om een korte enquête van 5 vragen in te vullen. Dat kan van 19 januari t/m 7 februari op www.cwwaterland.nl. Iedereen die interesse heeft om straks geld te lenen aan de coöperatie wordt opgeroepen nu alvast vrijblijvend lid te worden, omdat je voor deelname in een nieuw project minimaal 1 jaar lid moet zijn.

Meer informatie

Op dinsdag 2 en donderdag 4 februari zijn er online informatiebijeenkomsten waar de coöperatie haar plannen toelicht. Opgeven kan via www.cwwaterland.nl. De input van de informatiebijeenkomsten en de enquête wordt vervolgens meegenomen in het presenteren van de plannen aan de gemeente. Kijk voor meer informatie op www.cwwaterland.nl.