Innovatieve zonnepanelen

Stichting Duurzaam Waterland stelt voor innovatieve zonnepaneelsystemen een subsidie beschikbaar van 20 % van de aanschafprijs exclusief BTW met een maximum van € 600 per huishouden. Totaal was er € 15.000 beschikbaar die wegens overweldigend succes reeds helemaal is uitgegeven. Het bestuur heeft ruimte weten te maken om nog eens maximaal € 15.000 beschikbaar te kunnen stellen.

De subsidie geldt uitsluitend voor zonnepaneelinstallaties met een innovatief karakter en niet voor de standaard mono- of poly-kristallijn panelen. Te denken valt dan aan bijvoorbeeld:

  • PVT panelen: panelen die zowel warmte als elektriciteit opwekken
  • Flexibele dunne film panelen op gewelfde oppervlakten
  • Oost-west opstellingen (beide zijden evenveel panelen)
  • CIS panelen
  • Dakpannen met geïntegreerde zonnecellen
  • Hoog rendement zonnepanelen met een hoge Wp per m2 (paneelefficiëntie > 20 %, doorgaans is dit 327 Wp of meer)
  • Zonnegevels

Komt mijn geplande installatie in aanmerking?

Indien u twijfelt of uw geplande installatie in aanmerking komt, kun u natuurlijk altijd eerst contact opnemen. Heeft u al eerder subsidie voor zonnepanelen van de Stichting Duurzaam Waterland ontvangen dan komt u niet meer in aanmerking.

Voorwaarden

De maatregelen moeten zijn uitgevoerd bij een particulier in de Gemeente Waterland of Edam-Volendam.

Het maximale subsidiebedrag bedraagt 20% van het factuurbedrag en ten hoogste € 600,-. Heeft u al eerder subsidie op zonnepanelen ontvangen, dan komt u niet meer in aanmerking. Subsidie wordt verstrekt zo lang er nog geld in de subsidiepot zit. Aanvragen kan tot uiterlijk 15 juni 2017.

Aanvragen

U kunt een aanvraag indienen via het subsidieformulier voor innovatieve zonnepanelen.