Zonnepanelen geïnstalleerd 1-1-2015 t/m 15-4-2015

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Coöperatieve Windenergie Waterland van 13 april jl is tegen alle verwachtingen in een nieuw klein budget beschikbaar gesteld voor het subsidiëren van groene initiatieven die de afgelopen tijd zijn gerealiseerd.

Concreet betekent dit dat wij weer de mogelijk hebben een aantal subsidieaanvragen te honoreren voor projecten die zijn afgerond tussen 1 januari 2015 en 15 april 2015. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen vragen wij u voor 15 juni 2015 het compleet ingevuldein te dienen. Hierbij geldt, wie het eerst komt wie het eerst maalt.

Voorwaarden

De zonnepaneelinstallatie moet geplaatst zijn bij een particulier in de Gemeente Waterland of Edam-Volendam in de periode 1 januari 2015 tot 15 april 2015. Het factuurbedrag moet ten minste € 1300,- bedragen. De subsidie geldt zowel voor PV panelen als voor zonnecollectoren en bedraagt € 400,-. Per huishouden wordt eenmaal subsidie verstrekt. Subsidie wordt verstrekt zo lang er nog geld in de subsidiepot zit en tot uiterlijk 15 juni 2015.

Aanvragen

De aanvraagtermijn is verstreken