Wij roepen installateurs in de regio Waterland op om voor 1 december 2012 te reageren op de volgende aanbesteding:

De Stichting Duurzaam Waterland realiseert in de regio Waterland duurzame energieprojecten. Zo houden wij ons bezig met een onderwijsproject op meer dan 15 basisscholen, hebben we een fors zonnecollectoren project op het Sportfondsenbad Monnickendam gerealiseerd en is de sfeerverlichting in de haven van Monnickendam vervangen door ledverlichting. Tevens verstrekken we subsidie aan particulieren voor de plaatsing van zonnepanelen.

De financiering voor onze activiteiten is afkomstig van de Coöperatie Windenergie Waterland die zich bezig houdt met de exploitatie van twee windturbines aan de Nes bij Uitdam. Deze turbines wekken per jaar ongeveer 12 miljoen kWh aan elektriciteit op, dat is het jaarverbruik van ruim 3500 huishoudens.

In ons jaarplan 2012-2013 hebben wij het voornemen opgenomen en de middelen gereserveerd om op het dak van het Bernard Nieuwentijt College (BNC) in Monnickendam een aanzienlijke hoeveelheid zonnepanelen te realiseren. Wij nodigen dan ook van harte installateurs uit de regio Waterland uit om voor 1 december 2012 offerte aan ons uit te brengen.

De offerte moet aan de volgende parameters voldoen:

  • Installateur is gevestigd in de regio Waterland (Gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland, Zeevang)
  • Plaatsing van de installatie vindt plaats in maart 2013
  • Opgesteld vermogen van de zonnepanelen uitgedrukt in kWp (1000 wattpiek)
  • Aanpassingen huidige elektriciteitsinstallatie (omvormer etc.)
  • Plaatsing van een display in de aula, waarop rendement (cumulatief en actueel) van de installatie wordt weergegeven
  • Real time koppeling rendement gegevens aan de website van de school en van onze stichting
  • De panelen moeten vergunningsvrij geplaatst kunnen worden
  • Voorlichting aan 6 klassen (6 x 1 uur) over de plaatsing van de installatie
  • Totaal offerte incl. btw maximaal €24.000,-

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met penningmeester@sdwaterland.nl