8 oktokber jl hielden we een praatje voor belangstellenden voor de aanleg van Windpark Wieringen – een heel groot park dat ook voor een deel met burger participatie aan de gang gaat. Leuk om te doen! Hier onze Prezi: