Sinds najaar 2014 is het bekende oude winkeltje van ‘tante Jans’ verbouwd tot een supermoderne en duurzame woning. De energievoorziening is er zonder gasgebruik. Er is alleen maar elektra gebruik, en die wordt begroot op 2x een gemiddeld huishouden. De bewoners hebben voor al dit extra energiegebruik een flink aandeel genomen in windmolens in Groningen. En op deze wijze is hun gehele woning totaal verduurzaamd. Er is geen gebruik meer van fossiele energie.

Belangrijkste is geweest dat er twee diepe boringen in de tuin zijn gedaan tot 130m. diepte. Deze twee boringen waren 12cm breed en daarin is in elk een dikke slang gestopt met geheel onderin een u-bocht. Midden in de winter is hiermee de vloeistof (water+Glycol) in de slang omhoog te krijgen dat een temperatuur heeft van +8 Celsius. In het huis gaat deze vloestof door een geluidarme ‘warmtepomp’ die de warmte over weet te dragen naar de vloerverwarming met +40C. De warmtepomp neemt maximaal 1,8kW/uur. De pomp bij de warmtebron buiten neemt 15W/uur. Het systeem is geschat 2000 uren operationeel te zijn per jaar.

Ook kookt men nu op elektra en dat gaat prima. En zodoende is er geen gebruik meer van fossiel gas. Heel trots is er dan ook op de warmtepomp-kast een sticker geplakt met ‘Fuck Putin’.

Ook is het goed om te vermelden dat de woning goed geisoleerd is gebouwd. De muren en vloer hebben een Rc=4,0  en het dak heeft Rc=4,5. Dit is niet extreem zwaar geisoleerd maar voldoet wel goed aan huidige bouwnormen. Op basis hiervan is er vooraf een inschatting gemaakt wat de extra investering moest zijn en hoe lang het zou gaan duren om deze investering terug te verdienen. Er is toen berekend dat de extra €20’000 zou worden terugverdiend na zeven winters. Dit is een overbrugbare periode. De bewoners hebben in ieder geval al direct in deze eerste winter het voordeel van een behaaglijk goed warm huis met daarbij het zoete gevoel dat de milieu- en energie- problemen van deze wereld niet door hen worden veroorzaakt. Er wordt jaarlijks circa 2500 m3 gas bespaart!

Bewoners laten nadrukkelijk weten dat zij zeer content zijn met dhr. Simon Schouten van Siso installatiebureau Bv te Zuiderwoude. Dit is een gecertificeerd bedrijf en heeft al vele jaren ervaring met bodemwarmte en warmtepompen.