Op het dak van het zwembad in Monnickendam werden al in 2011 de eerste set zonnecollectoren geplaatst. Het waren toen vier vlakkeplaat collectoren van elk 4m2. Dit leverde al een aantoonbare gasbesparing op van circa 15% per jaar.

Nu zijn er in deze zomer 80 moderne en meer efficiënte heatpipes bij geplaatst. Het water dat hierin verwarmd wordt, wordt opgeslagen in een 1000L boilervat. Van hieruit wordt het duurzame zon-verwarmde water verdeeld over de douches (ongeveer 70%), het zwembadwater (10%) en de ruimteverwarming (20%).

 

Beide projecten bij elkaar leveren ongeveer een reductie van gasgebruik (t.o.v. periode voor 2011) van circa 40%. Aangezien het tweede project nog maar net gerealiseerd is zijn meer exacte cijfers pas bekend in voorjaar 2016.

Voor een zwembad, waar veel warmte nodig is, een aanzienlijke besparing. Geschat wordt dat de investering voor beide projecten na ongeveer 6-7 jaren zal zijn terugverdiend, en dat de totale levensduur van de collectoren en heat-pipes ongeveer 30 jaar zal worden.

Omroep PIM maakte een mooie videorapportage die te bekijken is op hun site.

collectoren op zwembad monnickendam closeup