Op 1 juli start voor de Stichting Duurzaam Waterland het nieuwe jaar. Dat betekent concreet dat er weer geld beschikbaar komt om verenigingen, stichtingen, scholen, particulieren en andere maatschappelijke doelen te ondersteunen op het gebied van duurzaamheid.

Op de ALV zijn de plannen voor dit jaar gepresenteerd. De focus zal blijven liggen op het terugdringen van gasverbruik. De subsidie voor bestaande woningen die fossielvrij worden gemaakt blijft bestaan en zal worden uitgebreid naar de Gemeente Edam-Volendam. Ook komt er weer geld beschikbaar voor het na-isoleren van huizen.

De subsidie op innovatieve zonnecellen blijft bestaan. De rendementseis wordt wegens technische vooruitgang verhoogd van 19 % naar 20 %. Voor standaardformaat panelen betekent dat minstens 330 Wp. Voor dunnefilm/CIS panelen, PVT, dakpannen met zonnecellen en oost/west opstellingen blijven de eisen gehandhaafd.

Voor collectieven blijft gelden dat er per project gekeken wordt naar de mogelijkheden.