Er komen elektrische deelauto’s in Monnickendam. Vanaf medio september zullen deze op het parkeerterrein bij de Pierebaan komen te staan. Daarvoor wordt er een extra laadpaal neergezet. Omdat de huidige laadpaal al veel gebruikt wordt, is de gemeente ook bezig met verdere uitbreiding van het laadpalennet in Waterland.

De deelauto’s kunnen via een speciale app gereserveerd worden. Het programma loopt in elk geval tot 2026, zodat het ruim de tijd krijgt zichzelf te kunnen bewijzen. Ons doel is mensen die bijvoorbeeld van plan zijn een tweede auto aan te schaffen of er al een hebben, in te laten zien: daar staat er al een. Daarmee hopen we ook de parkeerdruk in de binnenstad te verminderen.

In de huidige trend past een elektrische deelauto ook helemaal. Het bezitten van een auto wordt steeds minder belangrijk. Er wordt vaker gekeken naar welke vorm van mobiliteit er op dat moment nodig is. Zo betaal je alleen op het moment van gebruik. En door het gebruik van een elektrische auto, die rijdt op stroom opgewekt door lokale windmolens, gebeurt dat op een milieuvriendelijke manier.

Je betaalt een bedrag per kilometer en/of per uur  en eventueel een vaste lidmaatschapsbijdrage. Samen met geïnteresseerden willen wij een prijsmodel ontwikkelen dat het beste aansluit bij de wensen van de gebruikers.  Om toch een bedrag te noemen: ga er van uit dat als je de auto 1 keer per week gebruikt voor een ritje van 60 kilometer je minden dan 100 Euro per maand kwijt bent. Voor dat bedrag kan je toch geen eigen auto rijden. Het plan zal zeker inde beginfase niet kostendekkend zijn. Stichting Duurzaam Waterland (SDW) krijgt jaarlijks vanuit de opbrengst van de windturbines aan de Nes een gift van minimaal 100,000 Euro. Voor de komende jaren heeft de SDW een deel van de geld gereserveerd om het tekort te dekken.

Wij willen het plan dit jaar realiseren. Overweegt u mee te doen kom dan dinsdag 18 april om 20.00 naar het Weeshuis.