De belasting op vervuilende energie (aardgas) gaat omhoog. De belasting op schonere energie (elektriciteit) gaat omlaag. Dit gaat in op 1 januari 2019

Door het hoger belasten van aardgas wil het kabinet alternatieve warmteopties aantrekkelijker maken. Denk hierbij aan elektrische waterpompen of duurzame aardwarmte.

Het tarief in de 1e schijf voor energiebelasting voor aardgas gaat met € 0,03 per m3 omhoog. Elektriciteit gaat met € 0,0072 per kWh omlaag. De meeste huishoudens blijven met hun energieverbruik binnen deze 1e schijf.

Aanvulling:

En belangrijke sigaar uit eigen doos:

De korting van ongeveer € 370,= die iedereen ieder jaar op z’n electriciteits belasting (de zogenaamde belastingvermindering op energiebelasting) krijgt gaat met € 62,= incl.btw. per jaar naar beneden.

Zie dit artikel van Vereniging Eigen Huis