Afgelopen week is tijdens de ALV van de Cooperatie Windenergie Waterland een toelichting gegeven op het afgelopen boekjaar van de Stichting Duurzaam Waterland. Tevens zijn de plannen gepresenteerd voor het huidige boekjaar. Deze zijn te vinden op de pagina Beleidsplan 2020-2021

Het financieel jaarverslag over voorgaand boekjaar is nu beschikbaar:

De plannen en verslagen over eerdere jaren zijn te vinden onder het kopje Stichting