Raymond Weijgertse, directeur van het Bernard Nieuwentijt College, is heel erg blij met de zonnepanelen. “Wij zijn een digitale school, dus alle leerlingen werken met een laptop. Die accu’s zullen af en toe moeten opgeladen, dus ik denk dat wij alleen met hele zonnige dagen geen externe stroom zullen hoeven te gebruiken. Maar wij zullen aanzienlijk minder van het net hoeven te gebruiken, wat ons natuurlijk heel veel geld scheelt.”

Bijkomend voordeel is dat het Bernard Nieuwentijt College in de zomermaanden is gesloten. In die weken zal het geplaatste zonnepanelensysteem dus goed kunnen terugleveren aan het energienetwerk.

De Stichting Duurzaam Waterland zet zich in brede zin in voor duurzame energie in de regio. Daarbij is er bijzondere aandacht voor het onderwijzende aspect. Zo is er een voorlichtingsproject op ruim vijftien basisscholen.

Stichting Duurzaam Waterland realiseerde in het kader van duurzame energie al meerdere projecten. Zo hebben zij bijvoorbeeld led-verlichting in de binnenhaven van Monnickendam laten plaatsen, en zijn er op het Sportfondsenbad Monnickendam zonnecollectoren geplaatst. Tevens verstrekt Stichting Duurzaam Waterland subsidies aan particulieren voor het plaatsen van zonnepanelen.

Originele artikel en meer foto’s bij Omroep PIM