De gasketel heeft zijn langste tijd gehad. Er staan een aantal mooie ontwikkelingen op het programma ter stimulering van het opwekken van duurzame warmte. Alternatieven voor de welbekende gasgestookte combiketel worden hierdoor goedkoper in aanschaf en gebruik en worden hiermee een aantrekkelijk en tevens duurzaam alternatief. Niet zelden is het zelfs goedkoper dan verwarmen met gas en dat zal de komende jaren alleen nog maar verder toenemen. Hieronder alle stimuleringsmaatregelen op een rij.

1 Verschuivingen in de energiebelasting

Het kabinet wil de energiebelasting op gas verhogen en op elektriciteit verlagen. Dat betekent dat verwarmen met een gasketel duurder wordt en met een warmtepomp werkend op elektriciteit juist goedkoper.

2 Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Voor hybride warmtepompen kun je in aanmerking komen voor € 1.000 subsidie. Warmtepompen die helemaal geen ondersteuning van een gasketel nodig hebben krijgen zelfs tot € 2.000. Ook zonnecollectoren kunnen rekenen op een tegemoetkoming.

Meer informatie op de site van het RVO

3 Provinciale subsidie voor duurzaam renoveren

De Provincie Noord-Holland heeft al enige tijd een subsidieprogramma voor duurzaam renoveren.  Huizen die energieneutraal of nul-op-de-meter worden kunen een percentage van de kosten terugkrijgen.

4 SDW Subsidie Fossielvrije woning

Ook de Stichting Duurzaam Waterland heeft een subsidie beschikbaar van € 2000 per woning voor de eerste vier woningen in de Gemeente Waterland die volledig zonder hun gasaansluiting kunnen.