Basisschool de Blokwhere in Volendam wordt vrijwel gasloos verwarmd. In het veld dat achter de school ligt, zijn geulen gegraven en is een horizontaal slangennetwerk aangelegd op een diepte van 1 ½ meter. In dit netwerk wordt warmte “geoogst”. Die warmte komt direct van de zon en vanaf het dak van de school. Water dat door de slangen stroomt, transporteert  deze warmte naar de school. In de school zorgen warmtepompen er vervolgens voor dat het er altijd lekker warm is. Dus in de zomer wordt de warmte verzameld en opgeslagen in de grond en in de winter wordt die warmte daar geoogst. Over het algemeen wordt de warmte opgewekt met deze warmtepompen. De reeds bestaande gasinstallatie van de school wordt alleen gebruikt  wanneer het heel erg koud is buiten.

In de zomer kan er juist worden gekoeld. De warmte wordt dan terug in het veld gestopt om ’s winters weer te kunnen worden gebruik.
Een gezamenlijk initiatief
In oktober 2012 heeft Stichting Duurzaam Waterland contact gezocht met de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam (SKOV) om te kijken wat zij voor deze nieuwe basisschool zouden kunnen betekenen. Hieruit is een mooie samenwerking ontstaan. Reeds vroegtijdig is de stichting betrokken bij de realisatie van een duurzame school. Daardoor is onder andere de isolatie aan de noordzijde van de school verhoogd. Met de aanleg van het slangennetwerk en het aansluiten van de warmtepompen zijn de werkzaamheden voor basisschool de Blokwhere afgerond en is de school nu in hoge mate duurzaam gerealiseerd.

 

Directeur Vincent Tol van Basisschool de Blokwhere
“Wij van Basisschool de Blokwhere zijn natuurlijk heel blij met de aanleg van het duurzaamheidssyteem. In deze tijd maakt iedereen zich er sterk voor om het energieverbruik terug te dringen om kosten te besparen, maar vooral ook om de nadelige effecten voor het milieu te minimaliseren. Onze school herbergt al een aantal energiebesparende voorzieningen die meteen bij de bouw werden gerealiseerd. We voelden ons zeer vereerd toen we vernamen dat de Stichting Duurzaam Waterland onze school had uitgekozen om dit project te gaan uitvoeren. Dit zal leiden tot een lager energieverbruik en een prettiger leer- en werkklimaat in ons mooie pand. In onze lessen komt het milieu en de invloed van de mens daarop zeer regelmatig aan de orde. Onze leerlingen zullen nu van zeer nabij kunnen ervaren hoe je op verantwoorde wijze kunt omgaan met brandstoffen, energie en het milieu.”

Rol van de gemeente
De gemeente Edam-Volendam heeft toestemming gegeven om het stuk land, dat achter basisschool de Blokwhere ligt in het toekomstige landschapspark, te gebruiken voor de aanleg van dit duurzaamheidsysteem. “Deze bereidheid is naar ons weten uniek in Nederland. Wij zijn de gemeente daarom heel dankbaar dat wij dit stuk land mochten gebruiken, want zonder hen was dit alles niet mogelijk geweest. En het mooie is dat er nu een voorbeeld is dat vrij makkelijk kan worden nagevolgd.”