Edam, 1 maart 2012

Betreft: Uitnodiging deelname onderwijsprogramma 2012-2013

Geachte …,

De Stichting Duurzaam Waterland bestaat om een duurzaam leven in de regio Waterland te bevorderen. Dat doen we op basis van financiering verkregen door de windmolens die in november 2011 nabij Marken zijn geplaatst. Deze molens zijn eigendom van de Coöperatie Windenergie Waterland. Onze stichting besteedt de winst verkregen door elektriciteitsproductie van die molens.

We realiseren deze taak o.a door middel van onderwijs aan groep zeven en/of acht van basisscholen en op aanvraag voor middelbare scholen in de gemeente Waterland en in de regio Waterland. In 2011 hebben we een onderwijsprogramma gerealiseerd in Monnickendam op De Binnendijk en de J.F. Kennedyschool en op Marken op de Rietlanden. De berichten die wij als terugkoppeling hebben ontvangen waren tot dusver onverdeeld positief.

In het schooljaar 2012-2013 streven we naar consolidatie en naar uitbreiding van dit onderwijsprogramma. Naar we verwachten gaan we terugkeren naar deze drie scholen en gaan we ook uitbreiden met een aantal nieuwe scholen te weten De Fuut, de Willem de Zwijgerschool, de Gouwzee en het Bernard Nieuwendijk College.

Deze brief is bedoeld om te polsen of uw school ook belangstelling heeft om aan dit onderwijsprogramma deel te nemen. Voor de goede orde – dit is gratis – er zijn geen kosten aan verbonden omdat die volledig door de Stichting Duurzaam Waterland worden gedragen. Het programma wordt voor 80% voor ons uitgevoerd door De Duurzame Pabo en is daarmee is professionele handen. De overige 20% voert de Stichting Duurzaam Waterland samen met de Duurzame Pabo uit. Het programma bestaat uit drie onderdelen van ongeveer 2 uur elk en een excursie naar de molens op Marken. Meer details vindt u in het bijgevoegde onderwijsplan.

Naar ik hoop zijn deze bijlage met daarin het programma en deze brief aanleiding voor u om direct deel te nemen maar – waarschijnlijker – hoop ik dat u ons uitnodigt om dit te komen lichten op een moment dat u schikt.

Met vriendelijke groet,

Namens Stichting Duurzaam Waterland
Antoine Maartens
EML : a.maartens@sdwaterland.nl